For­fatter & illu­stra­tor work­shop

Workshoppen er ikke et skrivekursus. Det vigtigste er, at eleverne bruger deres fantasi og skriver det, de vil . I en tid hvor al underholdning og formidling serveres gennem en eller anden form for multimedia, forsvinder det skrevne sprog i baggrunden.

Sommerfugleeffekten
Forfatter og illustratorworkshop

Workshoppen 

Efter en kort præsentation af mig fortæller jeg om grundstenene ved berettermodellen.
Her er det specielt reglen om at alle historier har en begyndelse, en midt og en slutning, jeg lægger vægt på. Jeg kommer også ind på karakterbeskrivelser og genrevalg.

Ens for alle er, at alle skal illustrere en forside.
Når vi i fællesskab har snakket lidt, og jeg har svaret på spørgsmål fra eleverne, sættes klassen i gang med at illustrerer deres forsider.
Her starter jeg med at hjælpe de elever, som ikke ved, hvad de skal skrive om, da dette er en forudsætning for at kunne illustrere forsiden.
Derefter står jeg til rådighed for hele klassen og motiverer, hvor det findes nødvendigt. I mange klasser har jeg oplevet et overraskende engagement og er imponeret over motivationen, og ikke mindst kreativiteten.
Workshoppen er ikke et skrivekursus. Det vigtigste er, at eleverne bruger deres fantasi,  skriver det, de vil og ikke lader sig begrænse af det, de kan stave til.
Stave- og grammatiske fejl rettes under korrekturlæsning i efterbehandlingen. Gennem workshoppen bliver eleverne selv en del af litteraturen. Her kommunikerer de med hinanden på en anderledes måde, da de interesserer sig for hinandens historier og deler oplevelser, interesser, erfaringer m.m.


Budget:

Ud over udgiften til Photoshop og transport/ophold, er der her tale om udbetaling til løn. Antal timer i efterbehandlingen afhænger af antal elever i den
enkelte klasse, så jeg har fundet et realistisk gennemsnit, som hedder 4 dages arbejde pr. klasse. Udgifter og arbejdstimer er smeltet sammen til et honorar.
Honoraret på 6.000,00 dk. pr. workshop, inkl. altså efterbehandling af elevernes illustrationer, korrektur, samt udvikling og udgivelse af e-bøgerne.
Workshoppen er en ikke-momspligtig ydelse, så de 6.000,00 kr. er det totale beløb.

Kontakt:

Pia Larsen, Jomfrustien 27, 2. , 6100 Haderslev

Mobil: 26818931  pl@sommerfugleeffekten.com

www.zeppiballon.dk