Fuglenes forunderlige verden

Et læringstilbud fra Naturskolerne

Fugle

Eleverne får kendskab til de mest almindelige fuglearter i Danmark og deres levevis

Projektets titel: Fuglenes forunderlige verden

Målgruppe: Indskoling Mellemtrin Udskoling

Klassetrin: 2.-7.kl

Fag og fagområder: N/T

Indhold og aktiviteter: Se vedhæftet

Hvad kan eleverne lære: Se vedhæftet

Økonomi: Skolen sørger selv for transport

Organisation: Naturstyrelsen Trekantsområdet

Kontaktperson: Helle Thuesen 25408588  Mail: hethu@nst.dk