Gos­pel

Et læringstilbud fra Skole kirke samarbejdet i Vejle Provsti

Gospelkor

Lav et gospelsangkor

Indhold: Sammen med gospelkorleder øver og fremfører eleverne to til tre gospelsange i kirken. Salmerne aftales med korleder og organist. 

Aktiviteter: Rytme, sang og musik . Opførelse af det færdige korprodukt.

Sted: Skolen og kirken

Tidsramme: kl 9 - 12

Dato: Aftales ved tilmelding

Økonomi: Gratis

Deltagere: Organist Mette Faber, Skole-kirke Vejle m.fl 

Tilmelding: Skolekoordinator Pia Werborg

Mobil: 29170252

Mail: skolekirkevej@gmail.com