Grøn sløjd

Et læringstilbud fra Naturskolerne

Naturmaterialer

Anvendelse af naturens materialer

Projektets titel: Grøn sløjd

Målgruppe: Indskoling - Mellemtrin

Klassetrin: 3.-7. kl.

Fag og fagområder: Natur/teknik/matematik – Mad/håndværk/design

Indhold og aktiviteter: Se vedhæftede link til Naturstyrelsen

Hvad kan eleverne lære: Se vedhæftede link til Naturstyrelsen

Økonomi: Skolen sørger selv for transport

Organisation: Naturstyrelsen Trekantsområdet

Kontaktperson: Helle Thuesen 25408588    Mail: hethu@nst.dk