Grøn­lands­eks­pe­di­tio­nen

Et læringstilbud i Kulturrygsækken

Isbjerge ved Grønland

NB! Dette læringstilbud er nu fuldt booket for skoleåret 2018-19. Vi melder senere ud med tilbud for skoleåret 2019-2020

– spænd kulturrygsækken på og tag på opdagelse i slædesporet på de store danske polarforskere.
Grønland er ligesom Antarktis dækket af en enorm iskappe. Levevilkårene er ekstreme og barske for dyr og mennesker. Da grønlandsfarerne begav sig af sted på ekspedition for at kortlægge og beskrive den grønlandske natur og kultur, var det med livet som indsats. Hvordan arbejdede og overlevede disse sejlivede foregangsmænd, og hvad kom der ud af deres slid og barske oplevelser?
Bliv klogere på grønlandsekspeditionerne gennem et spændende og udfordrende forløb.

 

Målgruppe:
5.-6. klasse

Deltagerantal:
Maks. 28 elever

Samarbejdspartnere:
Dig og din klasse – Vejle Bibliotek – Naturstyrelsen, Søballegård Naturskole – Givskud Zoo

Indhold:
Dag 1. (tirsdag) kl. 9-13: Søballegård Naturskole, Tørskindvej 93, 7183 Randbøl
Hvorfor satte danske mænd livet på spil, da de begav sig på opdagelsesrejse på Grønland? Og hvordan fandt de frem uden moderne teknologi? På denne dag laver I jeres egne kort og arbejder med kort og kompas. I får en forståelse af et korts opbygning og betydning. Vi vil stifte bekendtskab med store danske polarforskere som Ludvig Mylius-Erichsen, Knud Rasmussen, Jørgen Brønlund og Harald Moltke.


Dag 2. (onsdag) kl 9-13: Givskud Zoo, Løveparkvej 3, 7323 Give med deltagelse af Vejle Bibliotek
Hør fortællinger om de barske levevilkår, den grønlandske kultur og de myter, som blev samlet på den litterære grønlandsekspedition fra 1902-1904. Bliv samtidig klogere på, hvordan dyrene klarer ekstreme livsvilkår, og hvad vi kan lære af dem. Mærk også kulde og varme på egen krop.

Tidspunkt:
Tirsdag (4 timer) og onsdag ( 3,5 timer, tidspunktet kan tilrettelægges ud fra klassens transportmuligheder) i følgende uger
Efterår 2018: uge 44, 45, 46, 47 og 48 
Forår 2019: uge 2, 3, 4, 5 og 6

Afvikling:
Forberedelse på skolen:
Eleverne forbereder sig ved at lære om Grønland og stifte bekendtskab med grønlandsk kultur og de store grønlandsfarere. Inspiration kan hentes på:

www.filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/groenlandspakken#.VSu8I7HU91s

Filmene ”Knud” og ” 2 mænd i ødemarken” giver et godt billede af livet som polarforsker.

Besøg på institutionerne:
Vær opmærksom på at undervisningen foregår udendørs begge dage. Derfor er det meget vigtigt, at elevernes påklædning og fodtøj passer til vejret. Selv med tykke sokker i støvlerne kan gummistøvler ikke anbefales, da de bliver for kolde i længden. Regnbukser kan derimod udmærket bruges som overtræksbukser. Hvis ikke eleverne har støvler, anbefales det, at de låner et par af nogen, der har.

Efterarbejde på skolen:
Dagbøger var en vigtig del af dokumentationen på ekspeditionerne. Lav en opgave over en fiktiv rejse, hvor eleverne skriver i dagbogsform.

Økonomi:
Transport til institutionerne.
Til Givskud Zoo findes to offentlige busruter: Bus 211: Vejle-Givskud og bus 117: Tørring-Givskud-Give.

Tilmelding: Senest 1.september 2018 

Kontakt:  Susanne Toft Henriksen, Givskud Zoo, Tlf: 7671 0241, Mail: sth@givskudzoo.dk 

                     Ved tilmelding angives foretrukne uger samt lærerens kontaktoplysninger.