Grøn­lands­eks­pe­di­tio­nen

- et læringstilbud i Kulturrygsækken

Isbjerge ved Grønland

 

Grønlandsekspeditionen – 2021/22

– spænd kulturrygsækken på og tag på opdagelse i slædesporet på de store danske polarforskere.

Grønland er ligesom Antarktis dækket af en enorm iskappe. Levevilkårene er ekstreme og barske for dyr og mennesker. Da grønlandsfarerne begav sig af sted på ekspedition for at kortlægge og beskrive den grønlandske natur og kultur, var det med livet som indsats. Hvordan arbejdede og overlevede disse sejlivede foregangsmænd, og hvad kom der ud af deres slid og barske oplevelser?

Bliv klogere på grønlandsekspeditionerne gennem et spændende og udfordrende forløb.

Målgruppe:

5.-6. klasse

Deltagerantal:

Maks. 28 elever

Samarbejdspartnere:

Dig og din klasse – Vejle Bibliotekerne – Vejle Kommunes Naturvejleder – Givskud Zoo

Indhold:

Dag 1. (tirsdag) kl. 9-13: Et sted i nærheden af din skole

Hvorfor satte danske mænd livet på spil, da de begav sig på opdagelsesrejse på Grønland? Og hvordan fandt de frem uden moderne teknologi? På denne dag laver I jeres egne kort og arbejder med kort og kompas. I får en forståelse af et korts opbygning og betydning. Vi vil stifte bekendtskab med store danske polarforskere som Ludvig Mylius-Erichsen, Knud Rasmussen og Jørgen Brønlund.

Dag 2. (onsdag) kl. 9-13: Givskud Zoo, Løveparkvej 3, 7323 Give med deltagelse af Vejle Bibliotekerne

Hør fortællinger om de barske levevilkår på Grønland, den grønlandske kultur og de myter, som blev samlet på den litterære grønlandsekspedition fra 1902-1904. Bliv samtidig klogere på, hvordan dyrene klarer ekstreme levevilkår, og hvad vi kan lære af dem. Mærk også kulde og varme på egen krop.

Begge dage er der mulighed for at spise frokost undervejs i forløbet.
Starttidspunkterne kan tilrettelægges i forhold til transportmulighederne.

Tidspunkter:

Efterår 2021: uge 45, 46, 47, 48, 49 og 50
Forår 2022: uge 2, 3, 4, 5 og 6

Afvikling af Grønlandsekspeditionen:

Forberedelse på skolen:
Eleverne forbereder sig ved at lære om Grønland og stifte bekendtskab med grønlandsk kultur og de store grønlandsfarere. Inspiration kan hentes på:

www.filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/groenlandspakken#.VSu8I7HU91s

Filmene ”Knud” og ” 2 mænd i ødemarken” giver et godt billede af livet som polarforsker.
Det er desuden vigtigt, at eleverne har prøvet at bruge et målebånd til opmåling og at de har arbejdet med målestoksforhold (f.eks. 1:100).


Ude af huset:
Vær opmærksom på at undervisningen foregår udendørs begge dage. Derfor er det meget vigtigt, at elevernes påklædning og fodtøj passer til vejret. Selv med tykke sokker i støvlerne kan gummistøvler ikke anbefales, da de bliver kolde i længden. Regnbukser kan derimod udmærket bruges som overtræksbukser. Hvis ikke eleverne selv har vinterstøvler, kan det anbefales, at de låner et par.


Efterarbejde på skolen:
Dagbøger var en vigtig del af dokumentationen på ekspeditionerne. Lav f.eks. en opgave over en fiktiv rejse, hvor eleverne skriver i dagbogsform.

I vil efterfølgende blive bedt om at evaluere forløbet.

Økonomi:

Forløbet er gratis, men der skal betales transport til Givskud Zoo.

Transport:

Der findes to offentlige busruter til Givskud Zoo: Bus 211: Vejle-Givskud og bus 117: Tørring-Givskud-Give.
Starttidspunkterne kan tilrettelægges i forhold til transportmulighederne.  

Tilmelding:

Tilmelding sendes per mail senest 15. oktober 2021 til:
Susanne Toft Henriksen
Mail: sth@givskudzoo.dk
Tlf.: 76 71 02 41

Ved tilmelding angives foretrukne uger samt lærerens kontaktoplysninger (eget navn, skolens navn og telefonnummer) samt antal elever.