Hånd­værks­ar­bej­de i jern­alder­lands­byen

Et læringstilbud fra Jernaldermiljøet i Vingsted

Ambolt

Gennem dette forløb får eleverne et nærmere indblik i nogle håndværk og deres betydning for familien og samfundet i Jernalderen.

STED
Jernaldermiljøet Vingsted

KLASSETRIN
3.-6. klasse

VARIGHED
1, 2 eller 3 dage med eller uden overnatning

PRIS
70 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage UDEN overnatning.
80 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage MED overnatning.
Prisen inkluderer instruktion, men der må påregnes udgifter til mad.