Hænderne op med Diggi

- et læringsforløb med DGI Sydøstjylland ”Hænderne op med Diggi ” er et aktivt forløb for eleverne i 0.-4. klasse som kobler bevægelse og læring i dansk og matematik.

Håndboldbørn

Sæt bevægelse på skoleskemaet

'Hænderne op med Diggi' er et aktivt forløb, der er tæt knyttet op på læringsmål i fagene dansk, matematik og idræt. Eleverne bevæges både fysisk og intellektuelt til masser af sjove og udfordrende lege og opgaver via den søde dinosaurus Diggi - alt sammen med inspiration fra håndboldens verden. To lærere har været medudviklere af dette forløb, som opfylder læringsmål på tværs af flere fag.