Hæv­nen - et film­pro­jekt

Et læringstilbud fra Skole kirke samarbejdet i Vejle Provsti

Hævn

Susanne Biers film "Hævnen" lægger op til at arbejde med temaerne: hævn, tilgivelse og retfærdighed, som væsentlige for kristendomfagets begreber indenfor etik.

PROJEKTETS TITEL: Hævnen - et filmprojekt om etik


MÅLGRUPPE: Udskoling
FAG OG FAGOMRÅDER: Dansk – Historie/kristendomskundskab


INDHOLD OG AKTIVITETER: Susanne Biers film "Hævnen" lægger op til at arbejde med temaerne: hævn, tilgivelse og retfærdighed, som væsentlige for kristendomfagets begreber indenfor etik. Materialet består af en udførlig lærervejledning, med forslag til elevopgaver. Derudover to prøveoplæg. Skolen skal selv anskaffe filmen.

Skolen kan evt. invitere den lokale præst ind i klassen til en etik-debat.


HVAD KAN ELEVERNE LÆRE: At debattere etiske problematikker omkring hævn, retfærdighed og tilgivelse.
ØKONOMI: Kan bestilles via KFS-samlingen eller skolekirketjenesten i Vejle Provsti.
ORGANISATION: Skolekirketjenesten i Vejle Provsti