Havet og kysten

Et læringstilbud fra Naturskolerne

Havt og kysten

Undersøgelse af havets dyre- og plantesamfund

Projektets titel: Havet og kysten

Målgruppe: Mellemtrin Udskoling

Klassetrin: 5.-10. kl

Fag og fagområder: N/T, biologi, kemi, geografi

Indhold og aktiviteter: Se vedhæftede

Hvad kan eleverne lære: Se vedhæftede

Økonomi: Skolen sørger selv for transport til Tønballe Naturcenter

Organisation: Naturstyrelsen Trekantsområdet

 

Kontaktperson: Helle Thuesen   25408588         Mail: hethu@nst.dk