Hovedet, kroppen, klubben - 3 fagdage med fokus på trivsel, bevægelse og foreningsliv

DBU og KOMPAN udbyder 3 fagdage for både indskoling og udskoling.

Fagdage med DBU

Indhold:

Forløbet købes som en samlet pakke og består af 5 undervisningsdage: 2 for indskoling, 2 for udskoling og 1 enkelt fælles for ind- og udskoling.

Nedenfor følger en beskrivelse af fagdagene:

HOVEDET - Trivselsdagen: Hovedbudskabet er mental sundhed, det at trives med fokus på kommunikation og relationer. Emner som rosemakker, dilemmaer, tillid, inklusion og positivitet, vil være en del af indholdet til denne dag. Dagen gennemføres på skolen af læreren ud fra materialer, som modtages efter tilmelding.

KROPPEN - Sundhedsdagen: Hovedbudskaberne er kost og motion. Emner som sukkerindhold, kostpyramide, forbrænding, daglig aktivitet og høj intensitet vil alle blive berørt på denne dag. Dagen gennemføres på skolen af læreren ud fra materialer, som modtages efter tilmelding.

KLUBBEN - 'Åben Skole' dagen: Skolen besøger en lokal fodboldklub. Her skaber to DBU-instruktører og understøttende materiale en anderledes, sjov og lærerig dag med fokus på foreningsliv, bevægelse og sammenhold. Dagen vil være præget af læring om foreningslivet, ligesom der bruges et par timer i legeuniverset, hvor sundhed, trivsel, bevægelse og fodbold bliver udforsket på sjove og fysiske måder. Udskolingen vil lære om frivillighed og indtage rollen som frivillige trænere over for indskolingen.

Elevernes læring:

- eleverne lærer om trivsel/mental sundhed (tillid, inklusion mv.) - eleverne lærer om fysisk sundhed (kost, motion, sukkerindhold mv.) - eleverne lærer og frivillighed og foreningsliv - eleverne udvikler motoriske færdigheder

Økonomi:

4500,- i alt for materiale til alle fagdagene for indskoling og udskoling. Fagdagene for indskoling og udskoling købes som en samlet pakke. Pakken består af 5 undervisningsdage: 2 for indskoling, 2 for udskoling og 1 enkelt fælles for ind- og udskoling. På den fælles dag vil udskolingen lære om frivillighed og agere trænere overfor indskolingen.

Organisation:

DBU

Kontakt:

Simone Deisting Skejø - Mobil: 4634 0747 - Mail: fagdage@dbu.dk