Hvad er der særligt ved stenrev?

Samarbejdsprojekt med Rødkilde Gymnasium

Stenrev

INDHOLD:

Her vil vores dygtige Marinelever sammen med eleverne finde svar på følgende spørgsmål:
Hvad er et stenrev?
Hvilken betydning har et stenrev for fødekæderne/økosystemerne?
Hvilke konsekvenser har det at fjerne et stenrev?
Hvornår vil de positive effekter træde i virkning ved genetablering af stenrev?


Eleverne skal i akvarier arbejde med at etablere modeller af, hvorledes et stenrev opbygges.

Eleverne deles i mindre grupper og arbejder med at etablere akvarier som skal illustrere
tiltagende tidslængde efter et ødelæggende iltsvind eller skrab af
bunden.
Der stilles materiale til rådighed fra ruser og skrab og gives
instruktioner i, hvad akvarierne vil indeholde.

VARIGHED:

2,5 t

KONTAKT:

Sekretær Lehna Holm på LH@roedkilde-gym.dk. Så formidler Lehna kontakten.