Jagten på råstofferne

- et læringstilbud fra Økolariet

Råstoffer

Råstoffer spiller en vigtig rolle i vores liv. Vi tænker ikke over dem i det daglige, tager dem måske for givet og skænker ikke en tanke, at nogle af dem kunne blive en mangelvare eller slippe op og efterlade os med udfordringer, som det bliver besværligt, dyrt eller måske umuligt at løse.

Målet med spillet Jagten på råstofferne er at sætte fokus på, hvilke råstoffer, der indgår i daglige forbrugsvarer, som f.eks. elevernes mobiltelefoner, hvorfor lige netop disse råstoffer bruges, hvor de kommer fra, hvordan de udvindes, hvordan der ikke er ubegrænsede mængder af dem og hvordan jagten på råstoffer og udvinding af råstoffer har betydning for såvel internationalt samarbejde som udviklingen af samfund.

Jagten på råstofferne er et spil-baseret undervisningsforløb, hvor elever fra 7.-10. kl. i grupper konkurrerer med hinanden om at skaffe mest viden om nogle af de råstoffer, der anvendes i moderne teknologi.

Spillet kombinerer informationssøgning på plancher, udførelse af praktiske forsøg og opgaveløsning på tablet/smartphone, mens elevgrupperne erobrer retten til minedrift på det store verdenskort, som er spillets samlingspunkt.

Forløbet ligger fagligt indenfor samfundsfag, geografi samt fysik/kemi og retter sig mod elever på 7.-10. klassetrin.

Undervisningsforløbet Jagten på råstofferne kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et relevant emneforløb om jordens råstoffer, forbrug og fordeling af verdens resurser samt bæredygtighed og teknologisk udvikling.