Junior Talent

- et talentforløb fra Rødkilde Gymnasium

Junior Talent

Rødkilde Gymnasium fremsender her invitationen til Junior Talent for motiverede og engagerede elever fra 8.årgang. De 5 planlagte workshops afvikles hen over hele 2019. Læs invitationen og kontakt de relevante elever. Ansøgningsskemaet er på www.vejle.juniortalent.dk. Tilmelding skal ske senest 14.december 2018.