Kanotur på Vejle Å

Et læringsforløb fra Naturskolerne

Kanotur

Eleverne lærer grundlæggende færdigheder og oplever bevægelse, samarbejde og naturen

Projektets titel: Kanotur på Vejle Å

Målgruppe: Udskoling

Klassetrin: 7.-10.kl

Fag og fagområder: Idræt/Motion/Bevægelse – Naturfag og matematik

Indhold og aktiviteter: Se vedhæftede 

Hvad kan eleverne lære: Se vedhæftede 

Økonomi: Skolen sørger selv for transport

Organisation: Naturstyrelsen Trekantsområdet

 Kontaktperson: Helle Thuesen      25408588        Mail: hethu@nst.dk