Kids­vol­ley

- et læringstilbud fra Vejle Ungdoms Volley

TITEL: Kidsvolley i skolen
MÅLGRUPPE: Indskoling
FAG OG FAGOMRÅDER: Dansk, matematik, idræt
INDHOLD OG AKTIVITETER: Se vedhæftede
HVAD KAN ELEVERNE LÆRE: Eleverne kan lære at samarbejde, at arbejde med geometriske figurer som trekanter og firkanter, at fokusere med hele kroppen, at koordinere tanke med krop
ØKONOMI: Se vedhæftede
ORGANISATION: Vejle Ungdoms Volley
VEDHÆFTET DOKUMENT: Kidsvolley til skolerne
KONTAKT: Olav Bach  mobil 61314753  mail  olavbach@profibermail.dk

Kidsvolley - hævning
Kidsvolley begejstring