Kids­vol­ley

- et læringstilbud fra Vejle Ungdoms Volley

TITEL:

Kidsvolley i skolen

MÅLGRUPPE:

Indskoling

FAG OG FAGOMRÅDER:

Dansk, matematik, idræt

INDHOLD OG AKTIVITETER:

Se vedhæftede

HVAD KAN ELEVERNE LÆRE:

Eleverne kan lære at samarbejde, at arbejde med geometriske figurer som trekanter og firkanter, at fokusere med hele kroppen, at koordinere tanke med krop

ØKONOMI:

Se vedhæftede

ORGANISATION:

Vejle Ungdoms Volley

VEDHÆFTET DOKUMENT:

Kidsvolley til skolerne

KONTAKT:

Olav Bach  mobil 61314753  mail  olavbach@profibermail.dk

Kidsvolley - hævning
Kidsvolley begejstring