Klima og energi­quiz

- et læringstilbud fra Økolariet

Quiz

Klima og energiquiz

Undervisningsmaterialet Klima og energiquiz er et opgaveark med spørgsmål til indholdet i Økolariets udstillinger. Eleverne skal to og to rundt i de dele af Økolariets udstillinger, hvor der findes viden om klima og energi.

Klima og energiquizzen findes i to varianter til hhv. 4.-6. kl. og til 7.-10. kl.