Kom og mød tysk­under­visningen og vores tysk­elever

Samarbejdsprojekt med Rødkilde Gymnasium

Åben op for Tyskland

Kom og mød tyskundervisningen og vores tyskelever i 1-2 moduler inden for emnerne Musik, Kurzfilm og Grammatik!

Materialet vil helt eller delvist være lavet af vores tyskelever, og det vil også være eleverne, der står for undervisningen. Undervisningen vil kombinere arbejde med tekst, ordforråd, sprog og grammatik samt små skriftlige og mundtlige øvelser.

INDHOLD:

Mit Musik arbeiten

I Musik-timerne arbejder vi med nye tyske sange. Emnet kunne f.eks. være Liebe, Jugend, have et samfundskritisk fokus eller ligge i forlængelse af et andet emne, I aktuelt arbejder med på jeres skole.

Mit Kurzfilm arbeiten
I Kurzfilm-timerne vil vi, som i Musik-timerne, arbejde med en kortfilm ud fra et særligt fokus, og også her vil forløbet integrere tekst- og sprogarbejde. I stedet for en kortfilm kan det også være et kort uddrag af en film.

Mit Grammatik arbeiten
I Grammatik-timerne arbejder vi med et emne efter ønske, f.eks. modalverber
eller hjælpeverber i førnutid eller?
Via diverse tilgange, der taler til forskellige læringsstile, vil øvelserne
også her inddrage tekstarbejde og mundtlighed med vores elever som
undervisere.

VARIGHED:

1-2 moduler

KONTAKT:

Sekretær Lehna Holm på LH@roedkilde-gym.dk. Så formidler Lehna kontakten.