Kon­stru­erede virke­lig­heder

Et læringstilbud fra Vejle Kunstmuseum

Guldalder

STED

Vejle Kunstmuseum

VARIGHED

1 time

PRIS 

350 kr. (max. 30 elever)

INDHOLD OG FORLØB


Kunstmuseets permanente udstilling Konstruerede virkeligheder tager udgangspunkt i guldalderkunstnernes manipulation af landskabsmotiver, sat i spil med samtidsværker af Superflex og Lise Harlev. Samtidsværker, der som guldalderens kunst, tager fat i vores opfattelse af identitet, tilhørsforhold og nationalfølelse.

Undervisningsforløbet handler om, hvordan billedkonstruktioner i kunst og visuel kultur er med til at påvirke vores opfattelse af den virkelighed, vi lever i.

FAG OG FÆLLES MÅL

Dansk, historie, billedkunst

Dansk
Eleven forholder sig til kultur, identitet og sprogbrug. Eleven får viden om identitets-fremstillinger. Eleven får indsigt i en kulturel og litterær periode.

Historie
Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.
Konstruktion og historiske fortællinger: Eleven kan forklare den historiske fortællings sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

Billedkunst
Eleven får viden om de visuelle kulturers genrer og kan analysere dem. Eleven kan med skoleforløbet undersøge samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet og får viden om billeders visuelle koder og udsagn.

EMNER / TEMAER HJEMME PÅ SKOLEN

Forløbet perspektiverer til dansk litteraturkanon i relation til forfatterne  og digterne Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig og H.C. Andersen.
Forløbet lægger op til uddybende arbejde i forhold til historiekanons punkter:  Københavns bombardement, Grundloven 1849 og Slaget ved Dybbøl, da forløbet underbygger og perspektiverer den historiske fortælling om dansk identitet, krig og nationalfølelse i guldalderen.