Kryb­be­spil for­års­kon­cert mu­si­cal

Et læringstilbud fra Musikskolen

Forårskoncert

Musikskolens lærere tilbyder assistance ved opsætning af krybbespil, gennemførelse af forårskoncert / musical. Musikskolelærere indgår sammen med relevante lærere fra klassen i et forløb, hvor musikskolen både yder konsultativ og praktisk bistand ved opsætning af ovenstående.

Økonomi: Forløb: 9 gange á 2 timer . Holdstørrelse / bemanding: En sammenspilsgruppe / et hold / en klasse /relevante faglærere og x antal musikskolelærere. Pris for skolen 17/18: 1.950 kr. pr. deltagende musikskolelærer pr. forløb.

Læring: Musikalsk udvikling og styrkelse af børnenes musikalske kompetencer.

Organisation: Musikskolen

Kontaktperson: Flemming Hundevad Meng  76 81 57 00    Mail: musik@vejle.dk