Den personlige værktøjskasse

Et læringstilbud fra Xeneriet

At turde turde

Kunne du tænke dig at blive bedre til at stå foran andre?
Kunne du tænke dig at blive bedre til at argumentere?
Kunne du tænke dig at blive bedre til at ’turde turde’?

I forløbet arbejder vi med forskellige måder at udtrykke sig på. Vi arbejder med både kropssproget og det skrevne sprog. Du kommer til at arbejde med forskellige former for taler, og hvordan de opbygges og afholdes. Du lærer at argumentere selvsikkert og overbevisende, og du styrker selvværd og selvtillid. Du lærer at 'turde turde'. Vi arbejder med teknikker, der får dig til at føle dig sikker og rolig, når du skal stå foran andre. F.eks. til eksamen, ved fremlæggelser, til jobsamtalen – eller bare i hverdagen generelt.

I forløbet inddrager jeg elementer fra coaching, retorik, teater, positiv psykologi, mindfulness mm. Forløbet har teoretiske elementer, men vi leger os igennem teknikkerne og prøver dem af i praksis.

DET SIGER DELTAGERNE

"Jeg tror, det er dét, Den Personlige Værktøjskasse gør for én; den giver folk
modet til at blive den fantastiske person, de gerne vil være."

"Noget af det, jeg har lært, er, at turde stole på andre og vide, at det er okay at have en mening og udtrykke den".

Kontakt: Send mail til xeneriet@vejle.dk