Leo­nar­do da Vin­ci

- et læringstilbud i Kulturrygsækken

Livets Blomst -Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) var kunstner, naturvidenskabsmand, men også en dygtig musiker og sportsmand. Med udgangspunkt i da Vinci og hans syv læringsprincipper, tilbyder vi et alsidigt projekt.

Leonardo da Vincis syv læringsprincipper:
1. Vær nysgerrig.
2. Vov at fejle og lær af dine fejl.
3. Dyrk og brug din krop.
4. Dyrk og brug dine sanser.
5. Øv dig i at udholde usikkerhed, paradokser og ambivalens.
6. Søg kunsten i videnskaben og videnskaben i kunsten.
7. Forstå at alting hører sammen (kaos og systemteori)

Samarbejdspartnere:

Vejle Kulturmuseum, Vejle Kunstmuseum og Xeneriet.

Forløb:

Indledning:

1.dag:  På Kunstmuseet vil vi se på renæssancekunst og selv forsøge os som kunstnere. Vi vil søge ind i  kunsten, være nysgerrige og lære af vore fejl.

2.dag: På Kulturmuseet arbejder vi i Leonardos opfinderunivers. Med skrot og skrammel som materialer bygger og afprøver eleverne deres egne opfindelser.

3.dag: På Xeneriet skal vi arbejde dramatisk ud fra de 7 læringsprincipper. Vi skal udfordre os selv og hinanden; eksperimentere og fejle. Måske skal vi mime – eller synge en sang?
Teaterrummet er værkstedet, og kroppen og fantasien er vore redskaber.

Deltagerantal: Max 30 elever/ en klasse

Periode: Leonardo da Vinci projektet afvikles i ugerne  44, 45, 47, 48, 51 2019 mandag, tirsdag og torsdag

Uge 44         28, 29, 31 oktober

Uge 45          4, 5, 7 november

Uge 47           18, 19, 21 november

Uge 48           25, 26, 28 november

Uge 51            16, 17, 19 december

Kontaktperson:

Jan Birkkjær Lauritsen  Undervisnings - og formidlingsmedarbejder Vejle Museerne

Mobil +45 51731295  jabla@vejle.dk

Tilmelding: Inden 24.juni 2019 

 FÆLLES MÅL:
Natur/teknologi: Undersøgelse/modellering
Billedkunst: Billedfremstilling

Leonardo da Vinci - human