Leo­nar­do da Vin­ci

Et læringstilbud i Kulturrygsækken

Livets Blomst -Leonardo da Vinci

NB! Dette læringstilbud er nu fuldt booket for skoleåret 2018-19. Vi melder senere ud med tilbud for skoleåret 2019-2020

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) var kunstner, naturvidenskabsmand, men også en dygtig musiker og sportsmand. Med udgangspunkt i da Vinci og hans syv læringsprincipper, tilbyder vi et alsidigt projekt.

Leonardo da Vincis syv læringsprincipper:
1. Vær nysgerrig.
2. Vov at fejle og lær af dine fejl.
3. Dyrk og brug din krop.
4. Dyrk og brug dine sanser.
5. Øv dig i at udholde usikkerhed, paradokser og ambivalens.
6. Søg kunsten i videnskaben og videnskaben i kunsten.
7. Forstå at alting hører sammen (kaos og systemteori)

Samarbejdspartnere:

Vejle Museerne, Vejle Bibliotekerne og Xeneriet.

Forløb:

Indledning:

Klassen får besøg ugen før forløbet og får en introduktion til Leonardo da Vincis liv og hans tanker.

Eleverne introduceres til opfinderværkstedet . Skolen kontaktes for aftale om dette besøg.

1.dag:  På Kunstmuseet vil vi se på renæssancekunst og selv forsøge os som kunstnere. Vi vil søge ind i  kunsten, være nysgerrige og lære af vore fejl.

2.dag: På Kulturmuseet arbejder vi i Leonardos opfinderunivers. På baggrund af oplægget på jeres skole skal vi bygge og afprøve elevernes egne opfindelser.

3.dag: På Xeneriet skal vi arbejde dramatisk ud fra de 7 læringsprincipper. Vi skal udfordre os selv og hinanden; eksperimentere og fejle. Måske skal vi mime – eller synge en sang?
Teaterrummet er værkstedet, og kroppen og fantasien er vore redskaber.

Deltagerantal: Max 25 elever

Periode: Leonardo da Vinci projektet afvikles i uge 45-50 2018 mandag, tirsdag og torsdag

Uge 45          5,6,8.nov

Uge 46           12,13,16. november (OBS)

Uge 47           19,20,22 november

Uge 48           26,27,29 november

Uge 49           3,4,6 december

Uge 50           1o,11,13 december

Kontaktperson:

Jan Birkkjær Lauritsen  Undervisnings - og formidlingsmedarbejder Vejle Museerne

Mobil +45 51731295  jabla@vejle.dk

Tilmelding: 29.juni 2018 

 FÆLLES MÅL:
Natur/teknologi: Undersøgelse/modellering
Billedkunst: Billedfremstilling

Leonardo da Vinci - human