Liv under stenen

Et læringstilbud fra Skole kirke samarbejdet i Vejle Provsti

Liv under stenen

Personerne under gravstenene – hvem var de, hvad lavede de, hvad betød de……?

Hvad fortæller gravstenen? Hvem var hun, og hvordan var tiden, hun levede i? Vi sætter fokus på den lille historie i den store historie. Vi stiller spørgsmål til og undersøger traditioner og skikke, hvad gravstenene fortæller os om samtid, nutid og personerne, der levede i tiden. Derudover kigger vi på kristne begravelsesskikke og andre religioners begravelsesskikke.

Elevernes læring: Kultur, identitet, udtryksformer, samspil mellem fortid og nutid, andre religioner

Sted: Kirkegårdene i Vejle og Stadsarkivet.

Tidsramme: Kl. 9 - 14

Afvikling: Marts, april og maj 2019 – aftales ved tilmelding

Økonomi: Gratis – skolen sørger selv for transport

Deltagere: Stadsarkivet og Skole-kirke-Vejle

Indhold: Fortælling om personer, liv og traditioner under gravstenene. Hvad fortæller stenen og gravstedet – om mennesket, kultur, samfund, traditioner, historie osv. Begravelsesskikke og traditioner i Danmark – sociale, religiøse, historiske.

Materialer: Oplæg til dagen sendes i god tid inden forløbet (HASK materiale: Den sidste have, www.skolekirkevejle.dk)

Aktiviteter: Vandring på kirkegården. Oplæg og aktiviteter på Stadsarkivet, Vejle. Undervisning på Stadsarkivet.

Organisation: Skole-kirke-Vejle

Kontakt: Pia Werborg  Mobil: 29170252   Mail: skolekirkevej@gmail.com