Livet i vand - spildevand

Et læringsforløb fra Økolariet

Spildevand

I undervisningsforløbet ”Livet i Vand – Spildevand” får eleverne en indføring i, hvad det lokale spildevandsselskab gør for at rense vores spildevand og gøre det klar til at lukke ud i naturens vandkredsløb igen.

Desuden vil der i Økolariets vandlaboratorium være mulighed for lave efterligninger af den helt naturlige rensning, der sker ved nedsivning gennem jord, sand og grus og drage paralleller til renseprocesserne i et renseanlæg. I Økolariets udstillinger finder eleverne viden om vandrensning, vandkredsløb og vandmiljø.

Besøget hos Økolariet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som optakt til et emneforløb om vand. Byg klassens eget vandkredsløb, lav forsøg med vandrensning eller undersøg jeres eget vandforbrug.