Livet som hedebonde i starten af 1900-tallet

Hedebonden
Hedebondens landskab

Udgangspunktet er den nøjsomhed og opfindsomhed, der dengang var et grundvilkår. På museets indendørs hedebondegård tages fat på menneskenes liv – mændenes, kvindernes og ikke mindst børnenes – alle har vigtige opgaver også i arbejdet med dyrene og driften af jorden. 

Undervisningsforløbet

er ikke fast, men følger årets gang på landet. 

I det historiske køkken fornemmes livet i brændekomfurskøkkenet. Her aktiveres eleverne i arbejdet ved brændekomfuret og øvrige pligter. 

Byen/stationsbyen har været en del af livet for landbefolkningen og den besøges i handels- og håndværksafdelingen. 

Mål:

At eleverne får viden til forståelse af datidens livsvilkår og det nøjsomme liv, og at der derved skabes ramme og rum for perspektivering af elevernes eget liv.

Yderligere oplysninger :

Vægten i besøget lægges der, hvor det enkelte hold ønsker det. Arbejdes der med særlige emner (eksempelvis uld/tekstil, mad, skolegang osv.) bygges besøget op omkring dette, ligesom der kan tilrettelægges særlige aktiviteter som skolestue, høst med le og kratte, uldbearbejdning mm. 

Fortælleform, sprogniveau og indhold tilpasses de besøgendes alder og niveau. 

Varighed

efter aftale.

Målgruppe:

0.-10. klasse

Kontakt:

Give-Egnens Museum på gem@gem.dk eller 75739375

Litteraturforslag: 
Børnebøger som Karen fra Hedegården af Hjørdis Varmer og "Esben bøgerne" af Knud Erik Petersen er et godt udgangspunkt for klasser fra hovedskolen. For den avancerede overbygningsklasse kan foreslås: Hedens Hemmeligheder 'Livsvilkår i Vestjylland 1750-1900' af Poul Henningsen. 

Køkkenarbejde
Køkkenarbejde
Høstarbejde
Høstarbejde