Løven og livet på sa­van­nen

- et læringsforløb fra Givskud Zoo

Hunløve med unger

På jagt efter kradsemærker og knoglerester i løvernes anlæg får I viden om Afrikas største rovdyr og deres levevilkår på savannen. Mens løverne kigger intenst på jer i stalden, lærer I blandt andet om forskellen mellem flugtsyn og jagtsyn

Den første del af turen foregår i løvernes store udeanlæg. Her skal I på sporjagt og blive klogere på løvernes levevis. I lærer blandt andet om, hvordan klimaet på savannen påvirker løvernes overlevelse. I får også indblik i løvens jagteknik og dens rolle i fødekæden. Turen afsluttes i løvestalden, hvor I kan observere løvernes adfærd helt tæt på. Her skal I gennem en øvelse erfare, hvad forskellen er på flugtsyn og jagtsyn.

Fællesmål:

Natur/teknologi efter 4. klasse – Undersøgelse – Naturen lokalt og globalt
Eleven kan undersøge dyr og planters tilpasninger til naturen
Eleven har viden om dyr og planters levesteder og livsbetingelser

Natur/teknologi efter 4. klasse – Perspektivering – Naturen lokalt og globalt
Eleven kan fortælle om dyr og planters liv andre steder på jorden
Eleven har viden om naturområder

Natur/teknologi efter 6. klasse – Modellering – Mennesket
Eleven kan med modeller forklare øret og øjets fysiologi og anatomi
Eleven har viden om syn og hørelse

Natur/teknologi efter 6. klasse – Modellering – Natur og miljø
Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen
Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet

 

Læringsmål:

Eleverne har viden om løvernes levevis, og om hvordan årstiden har indflydelse på savannens liv og løvens livssituation.
Eleverne kan forklare forskellen på flugtsyn og jagtsyn samt synets betydning for henholdsvis rovdyr og byttedyr.

Målgruppe:

3.-6. klasse

Varighed:

60 min.

Tidsrum (i åbningssæson):

Kl. 9:00-10:00

Tidsrum (udenfor åbningssæson):

Tid på året:

I åbningssæsonen (ca. april-oktober)