Lysets by - en teaterworkshop

- et læringstilbud fra Xeneriet

Xeneriet udbyder denne procesorienterede workshop, hvor eleverne kommer til at arbejde med teater som udtryksmiddel og som arbejdsmetode.
Eleverne vil stifte bekendtskab med forskellige stilarter: fysisk teater, klovne komik, mime og fælles for alle: improvisation. Således kommer eleverne til at bruge både krop, stemme og fantasi når de skal puste liv i de mange forskellige roller.

Vi sørger for kostumer og rekvisitter til hver rolle i Xeneriet, ellers tages det med ud på jeres skole.

Kontakt: Tanja Sigsgaard Schmidt, Xeneriet

Mail: tassc@vejle.dk

Tlf: 76 81 30 15