Mar­keds­dagen

- et læringstilbud fra Jernaldermiljøet i Vingsted

Pottemageren

NB! Forhåndstilmelding for skoleåret 2020-2021 er slut. Forhåndstilmelding til skoleåret 2020-2021 starter i januar 2021.


Rollespil

der tager udgangspunkt i vores viden om handel med romerske varer.

Elevgruppe:

3. – 6. klassetrin.

Nøgleord:

Værdiansættelse, fremmede kontakter, import/eksport, rejser, handel og håndværk.

Tidsramme:

2 eller 3 dage med overnatning.

Indhold og forløb:

Gennem dette forløb får eleverne et indblik i jernalderens ressourcer, håndværk og handel.
Udviklingen af håndværk i et samfund er første skridt på vejen til at specialisere sig og udskille
forskellige professionelle erhverv, hvor nogle fremstiller produkter, som sælges til andre.
Håndværk og handel hører derfor uløseligt sammen.
Eleverne får indsigt i, hvilke varer der kunne fremstilles i landsbyen og sælges på markedet, og de
bliver præsenteret for nye og spændende varer fra fremmede kulturer.
Den handelsrejsende kommer på sit årlige besøg, fortæller nyt og viser sine varer fra det store
udland. For at kunne handle på markedet, skal landsbyens beboere fremstille handelsvarer.
Eleverne bor på jernaldergårdene og arbejder selvfølgelig også med husholdning og landbrug.

Endvidere kan der arbejdes med følgende håndværk:
Smedehåndværk
Pottemagerhåndværk
Tekstilhåndværk
Træhåndværk
Kurvemagerhåndværk

Planlægningsmøde:

På et planlægningsmøde aftales, hvilke aktiviteter, der skal indgå i netop jeres forløb. Det er som udgangspunkt jeres ønsker og viden om eleverne, der er afgørende for valget af aktiviteter. I visse tilfælde som fx meget store elevgrupper vil der dog være nogle begrænsninger for det frie valg.

Økonomi:

Ophold i jernaldermiljøet koster pr elev: 70 kr. pr. dag uden overnatning og 80 kr. pr. dag medovernatning. Derudover kommer udgifter til madvarer, som skolerne selv medbringer.


Fag og fælles mål

i relation til undervisningsforløbet: Historie, Dansk, Håndværk og design, Madkundskab

Kontaktinfo:

Underviser og formidler Jan Birkkjær Lauritsen  mobil 5173 1295 mail jabla@vejle.dk