Min plastikverden

Nyt læringsforløb i Kulturrygsækken fra Økolariet, Xeneriet og Givskud Zoo 2019 - 2020

Rådyr med plastkrus

 

Plastforurening i naturen og havet

Plast er et materiale, som indgår i et væld af de hverdagsting, både børn og voksne anvender. Det er et fantastisk materiale, som gør vores hverdag nemmere på mange måder. Men det er også et materiale, der forårsager nogle problemer, som er direkte synlige i vores hverdag og omverden. Problemer, som vi er nødt til at gøre noget ved, så produktet i fremtiden kan blive genanvendt, og så den negative påvirkning på natur og økosystemer reduceres.

I 3. klasseselevers hverdag er affaldssortering meget håndgribeligt, men også det at fjerne affald fra naturen eller planlægge kampagner, der skal få folk til at smide mindre affald i naturen, ligger inden for 3. klasseselevers handleområde.

I forløbet Min plastikverden arbejder deltagerklasserne både med plastens fordele og ulemper og ser på det ud fra såvel elefantens og hvalens som vi menneskers synsvinkel. Forhåbentlig opdager eleverne også, at der er et væld af ting, de selv kan være med til at gøre for at fremme bæredygtighed, så verdens natur i fremtiden bliver renere.

Samarbejdspartnere

Givskud Zoo, Xeneriet og Økolariet.

Målgruppe: 3. klasse

Beskrivelse af forløbet

Forløbet Min plastikverden er for 3. klasser og består af klassens eget arbejde hjemme på og omkring skolen samt besøg på kulturinstitutionerne Givskud Zoo, Xeneriet og Økolariet. Omfanget af arbejdet hjemme på skolen før og efter udflugterne er op til klassens lærere. Der udsendes inspirationsmateriale, som lærerne kan bruge til planlægning af undervisningsaktiviteter om emnet.

Program

 1. dag
  Hvad er plast, og hvad sker der med plast, der havner i naturen? I Givskud Zoo bliver I introduceret til emnet og får viden om, hvordan plast påvirker dyrelivet i Danmark og andre steder i verden. I skal bl.a. møde elefanterne og finde ud af, hvad der sker, hvis dyr spiser plast. Så skal I møde den sydamerikanske kæmpeodder og snakke om, hvordan plast påvirker dyr i vand. I finder også ud af, hvad en fødekæde er, og hvordan den påvirkes af plast.
 2. dag, del 1
  På Xeneriet skal I opleve teaterforestillingen Hvalens sang; en sanselig og underfundig rejse ind i bugen på en kæmpe pukkelhval. En historie om venskab, hvaler og hvalsang, mødet med en pige, Pinocchio og … plastaffald.

Forestillingen hylder venskabet som en skat, vi skal beskytte, og handler samtidig om menneskets ubetænksomhed, som gør livet farefuldt for havets dyr.
Du sidder inde i hvalens bug og får den finurlige fortælling med en intensitet og sanselighed, som kun opstår, når du er helt tæt på. 

 1. dag, del 2
  På Økolariet skal klassen arbejde med, hvad der kan gøres ved plastforureningen. Kan vi få plasten væk fra naturen? Kan vi undgå, at det havner i naturen?

Der vil være praktiske aktiviteter som fx at fjerne plast vha. robotter samt at lave madpakkeindpakning, som ikke består af plast, og så skal klassen selvfølgelig se nærmere på Økolariets plast i havet-udstilling.

Periode

Min plastikverden afvikles i uge 44-46, 2019.

Meld jer på et af følgende hold, hvor der max kan være plads til 30 personer (incl. både børn og voksne):

Hold 1
Mandag d. 28/10 kl. 9.00-12.30 i Givskud Zoo
Mandag d. 11/11 kl. 9.30-10.00 på Xeneriet og kl. 11.00-13.00 i Økolariet

Hold 2
Tirsdag d. 29/10 kl. 9.00-12.30 i Givskud Zoo
Mandag d. 11/11 kl. 11.00-11.30 på Xeneriet og kl. 12.30-14.30 i Økolariet

Hold 3
Torsdag d. 31/10 kl. 9.00-12.30 i Givskud Zoo
Mandag d. 11/11 kl. 9.30-11.30 i Økolariet og kl. 12.30-13.00 på Xeneriet

Hold 4
Fredag d. 1/11 kl. 9.00-12.30 i Givskud Zoo
Tirsdag d. 12/11 kl. 9.30-10.00 på Xeneriet og kl. 11.00-13.00 i Økolariet

Hold 5
Mandag d. 4/11 kl. 9.00-12.30 i Givskud Zoo
Onsdag d. 13/11 kl. 9.30-10.00 på Xeneriet og kl. 11.00-13.00 i Økolariet

Hold 6
Tirsdag d. 5/11 kl. 9.00-12.30 i Givskud Zoo
Onsdag d. 13/11 kl. 11.00-11.30 på Xeneriet og kl. 12.30-14.30 i Økolariet

Hold 7
Torsdag d. 7/11 kl. 9.00-12.30 i Givskud Zoo
Onsdag d. 13/11 kl. 9.30-11.30 i Økolariet og kl. 12.30-13.00 på Xeneriet

Kontaktperson

Tanja Sigsgaard Schmidt, leder af Xeneriet, Kultur og Fritid, Vejle Kommune

Tilmelding: Først til mølle til tassc@vejle.dk (7681 3015)

Forløbet bidrager til opfyldelse af følgende fælles mål for natur/teknologi efter 4. klassetrin:

Undersøgelse – Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen
 • Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter

Modellering – Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan fremstille enkle modeller over en husstands forsyning med vand, el og varme samt spildevands- og affaldshåndtering

Modellering – Mennesket

 • Eleven kan med modeller fortælle om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning.
 • Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning.

Perspektivering – Naturen lokalt og globalt

 • Eleven har viden om naturområder
 • Eleven har viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden

Ligeledes passer forløbet ind i forhold til følgende af FN's Verdensmål:

Rent vand - verdensmål 6

Verdensmål 6:

Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, Desuden skal andelen af ubehandlet spildevand halveres og genanvendelse og sikker genbrug øges væsentligt globalt. 

Livet i havet verdensmål 14

Verdensmål 14:

Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.