Mod og sam­arbejde

Et læringstilbud fra Xeneriet

Skyggeteater

Det kræver mod at stille sig frem foran andre. Det kræver mod at arbejde sammen i det kreative rum, fordi det ofte er andre sider af sig selv eleverne kommer til at bruge.

Den kreative proces rummer udfordringer i form af samarbejde og håndtering af kaos, inden brikkerne falder på plads i deres lille produkt – en fortælling.
Når den æstetiske sans er den, der får lov at fylde, er det oftest der, vi oplever at alle har en mening og gerne vil bidrage.

I denne workshop vælger eleverne selv på forhånd, ét af de tre værksteder, der passer bedst til dem og dermed understøtter elevens styrker, så den kreative proces bliver sjov og legende.

Alle 3 grupper arbejder med den samme historie men med en forskellig formidling af den:

1. Skyggeteater – her får eleverne lov at benytte lidt af teatrets tekniske virkemidler: lys og skygge. Det kan tage fokus fra sig selv og sin usikkerhed når det pludselig kun er en silhuet af sig selv man kan se. Her kan anvendes en fortæller for at hjælpe dem der spiller.
2. Kroppen fortæller – Her formidler eleverne kun med brug af kroppen og oplever betydningen af at være tydelig i sit kropssprog. Der bruges underlægningsmusik som kan motivere enten det komiske eller det poetiske udtryk alt afhængig af historievalget
3. Stemme og lyd – Her er eneste fokus i den fortalte historie, overensstemmelse mellem stemmer og rolle skabelse af lydkulisse ved hjælp af stemmen. Så hvis eleven har brug for ikke at kunne ses – men bare at høres er dette en perfekt mulighed for at udforske nye sider af sig selv.

Afslutningsvis viser alle tre værksteder deres versioner for hinanden og snakker om processen og resultatet.

Forberedelse: dialog med lærer og Xeneriet ang. valg af historie og inddeling af elever i 3 grupper.
(Vi har gode erfaringer med en, af Xeneriet bearbejdet, udgave af ”Kejserens Nye klæder” eller ”Kyllerylle” men mere nutidige fortællinger kan sagtens bruges)

Varighed: 5 timer
Deltagere: op til 45 elever
Klassetrin: 2. kl. – 10. kl
Sted: På Xeneriet eller på jeres skole.
Pris: 3500 kr. (skolens andel)

Kontakt: Send mail til xeneriet@vejle.dk