Mu­sik i et tvær­fag­ligt for­løb

Et læringstilbud fra Musikskolen

Musikundervisning

Musikskolens lærer indgår i et fagligt forløb sammen med faglærer / faglærere fra klassen, hvor musikskolelæreren bidrager med den musikalske vinkel på faget.

Økonomi: Forløb: 3 gange á 2 timer. Holdstørrelse /
bemanding: Musikskolelæreren indgår i det faglige forløb i en klasse sammen med
klassens faglærer. Pris for skolen 17/18: 1.500 kr. pr. forløb.

Læring: Eleverne oplever en større kulturel helhed i
undervisningen.

Organisation: Musikskolen

Kontaktperson: Flemming Hundevad Meng  76 81 57 00  Mail: musik@vejle.dk