Musik­optag­else Musik­ind­spil­ning

Et læringstilbud fra Musikskolen

Musikoptagelse

 

Indspilning af musik – egne eller andres værker, med basis i musikskolens
lydstudie. Skolens band eller kor ”går i studiet” og indspiller 1 – 3 numre.

Økonomi: Forløb: 9 gange á 2 timer . Holdstørrelse / Bemanding: Et kor eller et band / en lærer fra musikskolen. Pris for skolen 17/18: 1.950 kr. pr. forløb.


Læring: Øger elevernes indsigt i musikproduktionen, bibringer eleverne en fornemmelse af kompetence og
professionalisme i den skabende proces.

Organisation: Musikskolen

Kontaktperson: Flemming Hundevad Meng     76 81 57 00    Mail: musik@vejle.dk