Mysteriet om den forsvundne jernalder

Hvad skete der egentlig i 500-tallets Danmark? Arkæologerne ved, at en stor mængde guld blev gravet ned samtidig med, at der skete voldsomme klimaforandringer med misvækst, befolkningsnedgang, sult og nød.

Jernalderbolig
Jernalderbolig

Klassen bliver inviteret med til at løse mysteriet om den forsvundne jernalder sammen med arkæologerne via arkæologiske udgravninger, fantastiske fund som Hjarnøskatten, bornholmske guldgubber, guldhorn og naturvidenskabelige analyser af gammelt træ og forkullet korn samt skriftlige kilder og gamle myter, der nok har rod tilbage til 500-tallet.

Indhold og forløb

En stor askesky fra et vulkanudbrud i år 536 skabte hurtige klimaforandringer med omfattende konsekvenser for jernalderens mennesker. Det blev mørkt og koldt i flere somre – præcis som vi kender fra myten om Fimbulvinteren. Rent arkæologisk er 500-tallet en periode med meget nedgravet guld. Til gengæld finder arkæologerne ikke ret mange spor efter jernalderens mennesker, deres landsbyer og deres gravpladser. Spørgsmålet er, hvad der egentlig skete i det kaotiske 500-tal?

Vi tager udgangspunkt i vores særudstilling Guld & Kaos, der netop handler om det kaotiske 500-tal og har unikke eksempler på både guld og kaos udstillet. Sammen med børnene kigger vi på, hvordan menneskene har reageret, og hvad de må have følt. Det kan vi gøre ved at kigge på tidens rige billedunivers, men også ved at lytte til historien om Fimbulvinteren som optakten til Ragnarok.

Kombinationen af Hjarnøskatten, guldgubber fra Bornholm, en gotlandsk billedsten, kopier af guldhornene og bornholmske solsten krydret med arkæologiske og naturvidenskabelige analyser gør det til et unikt undervisningstilbud. Formålet er at vække børnenes nysgerrighed for videnskaben og arkæologien/historien. Vi garanterer mange føle- og sanseoplevelser!

Vidnesbyrdene fra jernalderen er også relevante for os i dag, hvor vi også står over for klimaforandringer. Jernalderen kan derfor bruges til at sætte vores samtid i perspektiv samtidig med, at børnene får lov til at bidrage med løsningsmuligheder i forhold til den tabte jernalder.

Undervisningen foregår som en blanding af fortællinger og praktiske øvelser, så vi i fællesskab kan forsøge at løse mysteriet om den forsvundne jernalder.

Vi anbefaler at afsætte yderligere 30-60 minutter til udforskning af museets gravekasse og refleksion i tegnerummet på egen hånd efter endt undervisning.

Fag og fælles mål

Historie

Kompetenceområde: Kildearbejde, historiebrug, kronologi og sammenhæng.

Kompetencemål: Med udgangspunkt i områdets arkæologiske fund bliver eleverne introduceret til at anvende kilder for at skabe viden om fortiden. Målet er også, at eleverne, alt efter niveau, skal opnå en viden om væsentlige træk ved jernalderen og sætte livet i jernalderen i perspektiv til deres eget liv og de klimaudfordringer, vi kæmper med i dag. Eleverne skal selv bidrage med input, nysgerrighed og viden, så de i fællesskab med arkæologen kan forsøge at løse mysteriet om 500-tallet og den forsvundne jernalder.

Færdigheds- og vidensmål: Det rige arkæologiske kildemateriale gør det muligt for eleverne at sætte kronologi, brud og kontinuitet i kontekst via lokalområdets historiske spor, der understøtter elevernes historiske bevidsthed.

Emner/temaer hjemme på skolen

Livet i jernalderen, kronologi, historiebrug, kildearbejde, arkæologi, klima, nordisk mytologi og myter.

VARIGHED: 1 time

PRIS: 390,- (30 elever)