My­ter og fan­ta­sy

Samarbejdsprojekt med Rødkilde Gymnasium

Myter og fantasy
Poseidon

INDHOLD:

I fagene dansk, oldtidskundskab og religion kigger vi på de overnaturlige væsener i forskellige religioners myter, og hvordan disse deler træk med overnaturlige figurer i fantasygenren.

Desuden arbejder vi med myterne set gennem det fantastiskes optik, og hvordan disse er i familie med de senmoderne mediefortællinger og urban legends.

VARIGHED:

- En hel dag kl. 8.00 - 14.00
- En halv dag kl. 8.00 - 11.00

KONTAKT:

Sekretær Lehna Holm på LH@roedkilde-gym.dk. Så formidler Lehna kontakten.