Nær­om­rådet i hi­sto­rie­under­vis­nin­gen

- et læringstilbud fra HistorieLab

Nærområdets historie

Uanset hvor du bor, er der masser af muligheder for at bruge de umiddelbare omgivelser i tilrettelæggelsen af en motiverende og aktiverende historieundervisning. HistorieLab tilbyder i dette skoleår samarbejdsprojektet ”Historier om mit sted”.

Projektet tilbyder gratis lærere, som underviser i historie i hjælp til at tilrettelægge forløb, der inddrager skolens nærområde som læringsrum. Hjælpen kan have form af konkrete forslag, oplæg for fagteamet, workshops, konsulentbistand, vejledning og sparring før og under forløbet.