Nærområdet i naturfagsundervisningen

- et læringstilbud fra Børn & Unge

Lyng
Naturens skønhed

Uanset hvor du bor, er der masser af muligheder for at bruge de umiddelbare omgivelser i tilrettelæggelsen af motiverende og aktiverende naturfagsundervisning.
Pædagogisk personale på kommunens folkeskoler og institutioner, som underviser i naturfagene, kan få idéer og inspiration til at tilrettelægge forløb, der inddrager skolens nærområde som læringsrum.

Det kan f.eks. være:

• oplæg for fagteamet
• konsulentbistand til f.eks. indkøb af grej
• sparring før og under læringsforløbet
• deltagelse af naturvejleder i dele af læringsforløbet
• workshops om uderum som læringsrum
• gode tips og inspiration til udeskole

Mens Helle Thuesen er på barsel, træder Iben til. Iben leverer samme ydelser som Helle:

Kontakt:

Naturvejleder Iben Lindegaard Pedersen
Børne- og Ungeforvaltningen
Uddannelse & Læring | Pædagogik & Læring
Vejle Kommune | Skolegade 1 | 7100 Vejle
Tlf.: 51254658
Mail:iblpe@vejle.dk