NEB-Senus forbandelse

Et skoletilbud fra VejleBibliotekerne

Informationssøgning

Indhold:

’Neb-Senus forbandelse’ er et undervisningsspil for hele klassen, som gør det sjovt at lære informationssøgning og kildekritik ved at kombinere læring, leg, gamification og bevægelse. Hvert dobbeltmodul sætter en specifik kompetence i spil. Via leg og samarbejde læser eleverne en gåde og låser et rum i kisten op. En teaser efterfølger og dernæst nogle refleksionsspørgsmål.

Tidspunkt: Hele året.
Varighed: Spillet er bygget op over et forløb af fem dobbeltmoduler
Sted: Vejle Bibliotek og på skolen (indledende eller afsluttende gang på biblioteket)
Booking: Senest 14 dage før til Ulrik E. Nissen: uleni@vejlebib.dk

FÆLLES MÅL
Dansk: læsning - finde tekst/afkodning/sammenhæng
Dansk: fortolkning - fortolkning/undersøgelse/oplevelse
og indlevelse