Op­tag­else i stam­men

Et læringstilbud fra Jernaldermiljøet i Vingsted

Optag i stammen

Gennem dette forløb får eleverne mulighed for at indleve sig i en anden tidsperiodes kultur og samfund. Forløbet bygger på, at alle samfund til forskellige tider har markeret overgangen fra barn til ung/voksen med prøver, ritualer og ceremonier.

STED
Jernaldermiljøet Vingsted

KLASSETRIN
6.-8. klasse

VARIGHED
1-dagsophold (7 timer) uden overnatning - men kan kombineres med et andet ophold f.eks. "Dagligliv i jernalderfamilien"

PRIS
70 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage UDEN overnatning.
80 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage MED overnatning.
Prisen inkluderer instruktion, men der må påregnes udgifter til mad.