Out­door adven­ture

Et læringstilbud fra Naturskolerne

Outdoor adventure

Aktiv naturformidling - bevægelse og samarbejdsøvelser

Projektets titel: Outdoor Adventure

Målgruppe: Mellemtrin - Udskoling

Klassetrin: 5.-10. kl.

Fag og fagområder: Idræt/Motion/bevægelse – Natur/teknik/Matematik (Mellemtrin) – Naturfag og matematik (Udskoling)

Indhold og aktiviteter: Se vedhæftede link til Naturstyrelsen

Hvad kan eleverne lære: Bl.a. samarbejde. Se i øvrigt vedhæftede link til Naturstyrelsen

Økonomi: Skolen sørger selv for transport

Organisation: Naturstyrelsen Trekantsområdet

Kontaktperson: Helle Thuesen  25408588    Mail: hethu@nst.dk