På jagt efter foråret

Et læringstilbud fra Naturskolerne

Forårstegn

Undersøgelse af et naturområde for tidlige forårstegn

Målgruppe: Indskoling Mellemtrin


Klassetrin: 0.-6. kl


Fag og fagområder: N/T, dansk, matematik, idræt


Indhold og aktiviteter: Se vedhæftede


Hvad kan eleverne lære: Se vedhæftede


Økonomi: Skolen sørger selv for transport


Organisation: Naturstyrelsen Trekantsområdet

Kontaktperson: Helle Thuesen  25408588    Mail: hethu@nst.dk