På opdagelse med Darwin

- et læringstilbud fra naturvejlederen

Fasankok
Survival of the fittest

Fra april:

I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med Darwin og hans evolutionsteori. De introduceres til hans rejse, liv og evolutionsteorien gennem historiefortælling og leg. Dernæst skal de selv på ekspedition og indsamle arter. De introduceres for klassifikation og artsbegrebet.

Forløbet er gratis!

Kontakt:

Naturvejleder Iben Lindegaard Pedersen
Børne- og Ungeforvaltningen
Uddannelse & Læring | Pædagogik & Læring
Vejle Kommune | Skolegade 1 | 7100 Vejle
Tlf.: 51254658
Mail:  iblpe@vejle.dk