På sporet af skidtet 2

Et læringstilbud fra Økolariet

Spildevandsforurening

Du og din klasse kan tage på Sporet af Skidtet med Økolariets skattejagt rundt i byen. Med udgangspunkt i Økolariets udstillinger om affald og spildevand tager dette forløb jer med rundt i byen, hvor I vil få belyst forskellige problematikker og udfordringer, vand og affald giver byen.
Forløbet er delt ind i et resurseforløb og et spildevandsforløb – eller ét samlet.

Resurser & Affald

Hele turen er ca. 2 km.
Posterne i byen er Havnegades nedgravede løsninger, forskellige butikkers fokus på resurser, den gamle stenbro i Torvegade og Vejles flaskecontainere. Vi opfordrer til at I holder en pause i Maria Park på turen rundt i byen.

Vand & Spildevand
Hele turen ca. 2 km.
Posterne i byen er viadukten i Havnegade, Mølleåen, Volmers Plads, Nørretorv og Omløbsåen. Vi opfordrer til, at I holder en pause i Maria Park på turen rundt i byen.

Den lange, samlede tur
I bestemmer selv tidsforbrug.
Den samlede rute rundt i byen er ca. 3 km, og I kommer rundt om mange poster med vand og resurser. I undervisningsforløbet "På sporet af skidtet", som består af introduktion og opsamling på Økolariet, kan man ikke nå rundt på hele den lange, samlede tur. Det kan man derimod, hvis man booker "Opgavesæt - På sporet af skidtet", hvor man selv står for hele tidsplanen. og dermed selv bestemmer, hvor mange poster, man tager rundt til.

Hvadenten I booker det samlede undervisningsforløb eller bare opgavesættet til brug på egen hånd, starter I i turen hos personalet i Økolariets foyér - enten til en intro eller til udlevering af de bestilte opgavesæt.

På turen rundt i byen kan vi anbefale Maria Park som pause- og madpakkested.