På sporet af skidtet

- et læringstilbud fra Økolariet

Spildevandsforurening

Du og din klasse kan tage på Sporet af Skidtet med Økolariets medarbejder rundt i byen. Med udgangspunkt i Økolariets udstillinger om affald tager dette forløb jer med rundt i byen, hvor I vil få belyst forskellige problematikker og udfordringer affald giver byen, samt se forskellige løsninger på hvordan vi kan bruge affald som en ressource.

Resurser & Affald

Hele turen rundt i byen er ca. 2 km. 

Posterne i byen er Havnegades nedgravede løsninger, forskellige butikkers fokus på resurser, den gamle stenbro i Torvegade, Volmers plads, Kirkegade og Vejles flaskecontainere. Vi går tilbage til Økolariets udstilling om affald og ressourcer og arbejder med opgaveark. Dagen sluttes af med en opsamling hvor forskellige opgaver belyses.