Partners - kunst og medborgerskab

- et læringstilbud og en udstilling fra Vejle Kunstmuseum

Samarbejdsemner
Medborgere

I undervisningsforløbet stifter eleverne bekendtskab med samtidskunstens mange udtryksformer og får et indblik i den kunstneriske proces fra idé til færdigt værk. Vi gennemgår de forskellige kunstværker og partnerskaber og snakker om, hvordan man kan inddrage borgerne i sine projekter.

Udstillingen kan bruges som inspiration til undervisning om foreningslivets betydning i historie og samfundsfag. Det kan bruges som afsæt for opgaver om medborgerskab og en diskussion om, hvilke opgaver foreningslivet giver mulighed for at løfte for individet og for samfundet.

Udstillingen giver en god intro til samtidskunstens betydning og mange udtryksformer.

Det giver eleverne kompetencer til at reflektere og tale med om de fællesskaber de dagligt indgår i og er en del af.