Per­for­man­ce

Et læringstilbud fra Musikskolen

Optræden

Hvordan optræder man på en scene? Musikskolelæreren er ”konsulent”
for skolens kor eller band og koncentrerer sig især om processen med at ”aflevere fra en scene”.

Økonomi: Forløb: 9 gange á 2 timer. Holdstørrelse / bemanding: Et kor eller et band / en lærer fra musikskolen. Pris for skolen 17/18: 1.950 kr. pr. forløb.


Læring: Styrker elevernes selvsikkerhed, og styrker især deres evne til at se sig selv ”udefra”. Lærer også eleven at beherske præstationsangst og usikkerhed i en ”eksamenslignende” situation.

Organisation: Musikskolen

Kontaktperson: Flemming Hundevad Meng   76 81 57 00     Mail: musik@vejle.dk