Per­spek­tiv og rum i kun­stens hi­sto­rie

- et læringstilbud fra VejleBibliotekerne

Kunsthistorie
Dreng kysser pige

Indhold:

Vores opfattelse af rum afhænger af den tid, vi lever i. Det kommer også til udtryk i de historiske perioders kunst og arkitektur. Særligt opfattelsen og skildringen af rum, dybde og perspektiv er kendetegnende for de forskellige perioders billeder og byggeri. Fra pyramideformen i det gamle Egypten, hvor rumdannelsen synes fortrængt, til renæssancens centralperspektiv og arkitekturtraktater - og fra en dramaturgisk rumiscenesættelse i barokken til det 20. århundredes leg med rum og perspektiv.
Eleverne vil lave tegneøvelser undervejs i forløbet, hvor de vil få en fornemmelse af, hvordan man har forstået og tegnet rum igennem tiden.

Tidspunkt:

Kan bookes i perioden september - juni  

Varighed:

Forløbet kan være enten en gang af 1½ time med fokus på perioden fra oldtidens Egypten til den italienske renæssance, eller to gange af 1½ time, hvor anden del dækker perioden fra barokken til det 20. århundrede.

Sted:

Børkop, Egtved, Give, Jelling eller Vejle Bibliotek eller på skolen.

Booking:

Senest 14 dage før til Ulrik E. Nissen: uleni@vejlebib.dk