Privatøkonomi

- et læringsforløb i samarbejde med Sydbank Vejle

Det er svært
Det er svært
Det er udfordrende
Det er udfordrende
Ingen penge har jeg nok af
Ingen penge har jeg nok af
Pas på pengene
Pas på pengene

Indhold:

Hvad vil det sige, at have en sund økonomi? Hvad skal der til, for at man kan låne penge i en bank, andre steder? Hvad koster det at låne penge? Hvad sker der, hvis man ikke kan betale tilbage? Hvordan kan man allerede som ung hjælpe sig selv til at have styr på sin økonomi?
Hvem arbejder i en bank? Hvilke jobfunktioner findes her? Hvilke uddannelser kræver det, at arbejde i en bank?
Dette er nogle af de spørgsmål, som vi tager fat på i dette forløb.
Klassen får besøg af en bankrådgiver fra Sydbank. Rådgiveren vil være med til at besvare nogle af spørgsmålene for klassen og sammen med dem drøfte privat økonomi med udgangspunkt i de unge. Rådgiveren vil også komme omkring, hvilke jobmuligheder der er i en bank, og hvilke uddannelsesveje der er dertil. Besøget fra banken er på 90 min.

Forberedelse:

Forud for besøget fra Sydbank skal klassen have arbejdet med forskellige begreber i matematikundervisningen. Dette beskrives nærmere i det vedhæftede dokument.

Varighed:

90 min. + arbejdet med fagbegreberne i matematikundervisningen. Tidsforbruget til dette afhænger af, hvor meget klassen har arbejdet med disse begreber i forvejen.


Målgruppe:

Udskolingen 8.-10. klasse

Fag og fagområder:

Matematik og Uddannelse og job

Kontaktinformation:

Kontakt Amar Karabegovic på amar.karabegovic@sydbank.dk for at aftale nærmere.