Prøv kræf­ter med jour­na­listik

Et læringstilbud fra VejleBibliotekerne

Fake News

Indhold:

Eleverne lærer på første dag, hvordan en god nyhedshistorie tilrettelægges, og hvilke kriterier en artikel skal leve op til. Ved den anden undervisningsgang præsenteres eleverne for grundlæggende interviewteknikker, som efterfølgende afprøves i praksis på skrift og/eller digitalt. Forløbet varetages af en journalist fra biblioteket og har bl.a. til formål at gøre eleverne mere kildekritiske, i stand til at vurdere fortællerpålidelighed og identificere ”fake news”.

Tidspunkt: Hele året.

Varighed: To undervisningsgange af ca. 90 min.

Sted: Vejle Bibliotek eller på skolen.

Booking: Senest 3 uger før til Anders Østergaard Andersen: andea@vejlebib.dk.

FÆLLES MÅL:
Dansk: Fremstilling - fremstilling
Dansk: Fortolkning - undersøgelse
Dansk: Kommunikation - dialog
Samfundsfag: Samfundsfaglige metoder -
sprog og skriftsprog
Samfundsfag: Samfundsfaglige metoder -
formidling
Samfundsfag: Samfundsfaglige metoder -
informationssøgning