Ro­ning på sko­le­ske­maet

- et læringstilbud fra Dansk Forening for Rosport

Roning

Under forudsætning af, at du har deltaget i Dansk forening for Rosports 6-timers kursus, der giver dig kompetencen til at inddrage roning i din undervisning, har du mulighed for at booke romaskiner til din idrætsundervisning.

Formål:

• At roning indgår som en del af skolernes idrætsundervisning.
• At understøtte implementering og forankring af folkeskolereformen - Bevægelse og Den åbne skole gennem samarbejde mellem skoler og Vejle Roklub
• At understøtte skolernes deltagelse i Danmarks Stærkeste Klasse under Skole OL.


Målgruppe:

i Vejle Kommune:
• Elever i 5. – 9. klasse

Der tilbydes to forskellige pakker. Det er en forudsætning at den ansvarlige lærer har deltaget på et lærerkursus.

Pakke 1 - Attention… GO! undervisningsforløb i roklubbens lokaler
• Roklubben stiller klubhus og 15 romaskiner til rådighed i hverdage mellem kl. 11 og 17.
• Antal besøg og besøgenes længde koordineres med roklubben.
• Læreren er ansvarlig for al undervisningen.
• Skolen sørger selv for transport til og fra roklubben.
• En instruktør fra roklubben kan efter særlig aftale medvirke under besøgene?

Pakke 2 – Attention… GO! undervisningsforløb på skolen med lejet ergometertrailer (fortrinsvis til skoler udenfor bybusafgrænsningen)
• Skolen lejer en trailer med 12 romaskiner af Dansk Forening for Rosport i en fire-ugers periode for 1.000kr + 2.500kr i depositum.
Dansk Forening for Rosport sørger for transport af traileren til og fra skolen.
• Læreren er ansvarlig for al undervisningen.
• En instruktør fra roklubben kan efter særlig aftale komme på besøg på skolen?

April/maj 2021:

Skolerne gennemfører selv Danmarks Stærkeste Klasse og indberetter tider på www.skoleol.dk med henblik på at kvalificere sig til Skole OL (6.-7. kl)