Sikker på nettet

Et læringstilbud fra VejleBibliotekerne

Datasikkerhed

Indhold: Et læringsforløb i MinUddannelse, hvor eleverne udvikler en mere sikker netpraksis. Læringsforløbet er udformet, så lærer og elever i fællesskab selv kan afvikle forløbet i klassen uden biblioteksansat. Forløbet er opbygget i uafhængige kapitler, som kan afvikles enkeltvis. Form, indhold og periode kan tilpasses lokal kontekst.

Praktisk info: Kun som læringsforløb i MinUddannelse (Link: bit.ly/2K3Da6P )til afvikling af lokal lærer uden biblioteksansat.

Sted: På skolen.

Kontakt: Har du spørgsmål angående MinUddannelse-læringsforløbet, kontakt Kalle Nielsen: kalln@vejlebib.dk.

FÆLLES MÅL:
Dansk: Læsning - finde tekst/forberedelse
Dansk: Fremstilling - planlægning/forberedelse