Ska­ben­de leg med hi­sto­rier

- et læringstilbud fra VejleBibliotekerne

Skabende leg med historier
Skabende leg

Indhold: 

Med udgangspunkt i en fortælling skaber eleverne gennem leg og design et svar på en udfordring eller problemstilling.

Det kan f.eks. være eventyret om de tre små grise, hvor eleverne i grupper løser problemstillingen med ulven og grisene: ulven puster og grisene bygger huse. Forløbet starter med oplæsning af eventyret. Pap, limpistoler og genbrugsmaterialer bruges til at konstruere løsningen på problemstillingen.
Et andet eksempel tager udgangspunkt i historien om den fiktive rumpemælk. Her skabes smagsoplevelser ved at blande smag og farve til en rigtig rumpemælk.
Har eleverne kendskab til teknologier fra makerværkstedet kan de også inddrages - f.eks. vinyl/laserskær, paptronik, micro:Bits eller Scratch.

Tidspunkt:

Hele året

Varighed:

1 time til idéudvikling og 3 timer til workshoppen.

Sted:

HD, billedkunst eller makerværksted.

Praktisk info:

Forløbet tilrettelægges i samarbejde med underviser i henhold til læringsmål inden for det
aktuelle fag. Når en fortælling/udfordring er udvalgt, afsættes der 1 time til idéudvikling på det konkrete koncept og 3 klokketimer til afvikling af workshoppens 3 elementer:
(1) introduktion/ oplæsning/ rammesætning af det valgte dilemma, (2) skabende aktivitet med at konstruere og udfolde et svar, samt (3) afslutning og opsamling.

Materialer:

Eleverne indsamler genbrugsmaterialer, og ellers anvendes materialer fra håndværk og design, samt makerværksted.

Booking:

Senest 3 uger før til Jørgen Titetze: jorti@vejlebib.dk